FÖP Djurås – lämna synpunkter via e-tjänst

Via e-tjänsten FÖP Djurås – synpunkter kan du lämna synpunkter på den fördjupade översiktsplanen för Djurås.
Om du inte kan använda e-tjänsten kan du lämna synpunkter via e-post eller brev.

Inlämna synpunkter kommer hanteras helt anonymt utan koppling till den som lämnat in synpunkten.

Via webbkartan kan du ta del av den fördjupade översiktsplanen (FÖP), vi rekommenderar att du har kartan öppen och tillgänglig när du använder e-tjänsten. (Öppnas med fördel i ett eget fönster eller i en egen flik innan du startar e-tjänsten)

Kontakt

Avdelningschef samhällsbyggnad
Marcus Bröddén Blomqvist
0241-151 77
marcus.brodden.blomqvist@gagnef.se

Kommunarkitekt
Kia Visén
0241-25 127
kia.visen@gagnef.se