Avfall i din verksamhet och avfallstransporter

Det kan uppstå mycket avfall i ett företag eller en verksamhet, vare sig den är privat eller offentlig. Genom att du sorterar din verksamhets avfall kan det mesta återanvändas eller återvinnas. Här får du mer information om hur du förvarar, sorterar och transporterar olika slags avfall.

Verksamheternas förpackningsavfall

Verksamheternas kommunala avfall

Hantering av fett

Farligt avfall

Rapportera farligt avfall till Naturvårdsverket

Anmälan/tillstånd för transport av avfall

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i oktober 2024)
0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

miljo.byggnads@gagnef.se