Riskbruk, skadligt bruk och beroende

Socialtjänsten arbetar för att personer med riskbruk, skadligt bruk och beroendeproblematik kan få stöd och hjälp till en livsstilsförändring.

Är du orolig över ditt eget eller över någon annans sätt att använda alkohol, läkemedel, droger eller spel om pengar? Då kan ni kontakta socialtjänsten för att få information om vilket stöd ni kan få.
Du kan vara anonym vid rådgivning.

Anmälan

Om du är orolig för någons drickande, spelande eller droganvändande kan du göra en så kallad ”orosanmälan” till socialtjänsten. Du kan vara anonym, men tänk då på att inte uppge ditt namn.
Kommunen har en skyldighet att följa upp de anmälningar som kommer in. Socialtjänsten får inte återkoppla till dig som anmäler om inte den enskilde ger sitt samtycke till det.

Ansökan

Om du ansöker om stöd för att du ska komma ur ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende inleder socialtjänsten en utredning. Syftet med utredningen är att tillsammans med dig komma fram till vilket stöd som passar bäst. Utredningen kan innebära flera samtal, kontakt med andra vårdgivare som vårdcentralen eller psykiatrin.
Socialtjänstens insatser utreds och planeras tillsammans med den enskilde.

Kontakt

Missbrukshandläggare

Christina Ottosson
Telefon: 0241-151 67
E-post: christina.ottosson@gagnef.se

Öppettider reception

  • Måndag-Torsdag kl. 8-16
  • Fredag kl. 8-14.30
  • Lunchstängt kl. 12-13

Telefontider

Måndag-fredag kl. 08.30-09.30