Riskbruk, missbruk och beroende

Socialtjänsten arbetar för att personer med riskbruk/missbruk- och beroendeproblematik kan få stöd i att ta sig ur sitt missbruk och beroende av alkohol, droger, spel och/eller läkemedel.

Socialtjänstens insatser utreds och planeras tillsammans med den enskilde.

Du kan ansöka om stöd eller behandling hos oss och vi kan erbjuda öppenvård eller behandlingshem med olika inriktningar.

Även du som anhörig kan få stöd och hjälp.

Anonym rådgivning

Om du är osäker på om du eller någon anhörig har ett riskbruk/missbruk- eller beroende är du välkommen att kontakta oss för anonym rådgivning. Vid oro för en anhörig eller vän kan du göra en anmälan till oss.

Öppenvård

Gagnefs kommun kan erbjuda hjälp till en förändring för personer, från 18 år, med skadligt bruk, och beroende genom öppenvård. Öppenvård innebär att du träffar en behandlare, men bor kvar hemma. De metoder vi använder är evidensbaserade och innehållet anpassas efter individens behov.
Vi kan erbjuda öppenvårdsbehandling i grupp genom samarbete med Leksands kommun, Öppenvården Haga. Vi kan även erbjuda öppenvårdsbehandling i form av enskilda behandlingssamtal.
Öppenvårdsbehandling beviljas genom insats via socialtjänsten, Vuxenenheten, efter bedömning. Man kan själv ta kontakt med Öppenvården Haga för råd och stöd, ett till tre samtal utan kontakt med socialsekreterare.
Personer i ålder 13-18 kan få stöd utifrån eget riskbruk/beroende genom insats från socialtjänsten, via Barn- och Familjeenheten.

Anhörigstöd

Du som anhörig är viktig och har många gånger påverkats starkt av att som närstående leva i en situation, där den som missbrukar alkohol/droger fått allvarliga problem med sig själv och sitt liv.

Vi ser missbruk och beroende som en familjär angelägenhet. Som närstående finns det möjlighet att få hjälp och information om missbruk/beroende och anhörigproblematik.

Som anhörig kanske du:

 • Tar ansvar för missbrukarens känslor, handlingar och behov
 • Undviker eller känner obehag för närhet och kanske isolerar dig från omgivning och vänner
 • Känner skuld och skamkänslor
 • Försöker kontrollera eller skydda missbrukaren från konsekvenser
 • Känner att du inte längre styr ditt eget liv
 • Känner dig arg, ledsen och förbisedd
 • Upplever känslor av depression, förvirring, ångest och hopplöshet
 • Undertrycker din vrede och andra obekväma känslor och tankar

Du som anhörig kan få stöd i grupp eller enskilt. I gruppverksamheten träffas man under en period av 6 veckor i en sluten grupp. Under dessa veckor arbetar vi med:

 • Går igenom och tydliggör beroendet.
 • Den anhöriges livsområden och personlig utveckling
 • Att lära sig uttrycka tydliga förhoppningar och gränser
 • Utmaningar/hemläxor att öva på mellan träffarna
 • Telefonkontakt vid önskemål mellan träffarna
 • Gruppdiskussioner och praktiska övningar

Ideella stödorganisationer

Det finns också flera ideella organisationer som stöttar personer med riskbruk/missbruk- och beroendeproblematik.

Information om alkohol – riskbruk/skadligt bruk/beroende

Finsk version
Svensk version

Kontakt

Enhetschef IFO

Sanna Bjerneby
Telefon: 0241-152 25
E-post: sanna.bjerneby@gagnef.se

Missbrukshandläggare

Christina Ottosson
Telefon: 0241-151 67
E-post: christina.ottosson@gagnef.se

Öppenvården Haga Leksand

Johan Gut
Telefon: 0247-806 47
E-post: johan.gut@leksand.se

Öppenvården Haga Leksand

Kerstin Lövris
Telefon: 0247-806 48
E-post: kerstin.lovris@leksand.se

Öppenvårdsbehandlare

Kristina Öhrn-Olars
Telefon: 0241-154 67
E-post: kristina.ohrn-olars@gagnef.se

Fax

0241-152 18

Öppettider reception

 • Måndag-Torsdag kl. 8-16
 • Fredag kl. 8-14.30

Telefontider

Måndag-fredag kl. 08.30-09.30