Egentillsyn

Ett led i det systematiska kvalitetsarbetet

I Gagnefs kommun har det under många år genomförts egentillsyner i skolan. Det går till så, att några representanter ur Barn -och utbildningsnämnden tillsammans med utvecklingsledare (s.k. tillsynsgrupp) besöker en skola eller förskola under en dag. Där träffar politikerna grupper med elever, föräldrar, personal och rektor, för att samtala om skolans verksamhet.

Frågor som brukar diskuteras är inriktade mot skolans uppdrag utifrån läroplanen. T.ex. trivsel och inflytande, måluppfyllelse, betyg, ledning och styrning. Som underlag används föregående egentillsynsrapport, verksamheternas dokumenterade arbete kring det systematiska kvalitetsarbetet samt den senaste kvalitetsredovisningen.

Kontakt

Utvecklingsledare

Evelina Bark Nordin
Telefon: 0241-152 65
E-post: evelina.bark.nordin@gagnef.se