Frivilligt socialt arbete

Bli familjehem, kontaktperson eller stöd till någon med funktionsnedsättning

Ibland behöver barn och unga ett komplement till sina föräldrar/vårdnadshavare. Det kan vara allt från några enstaka träffar med en kontaktperson till placering i ett familjehem.
Stödet kan vara en gång i veckan eller någon helg i månaden. Ibland kan barnet behöva flytta till en annan familj.
Gemensamt för barn och unga i behov av familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson är att de kan behöva en vuxen som ger dem extra tid och engagemang.
Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson är insatser som beviljas enligt socialtjänstlagen (SoL). Kontaktperson, ledsagare, avlösare och stödfamilj beviljas enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vi söker dig som vill hjälpa till
Vill du göra en insats för medmänniskor finns det flera uppdrag inom socialtjänsten att välja bland.
Var med och gör skillnad – din insats är värdefull!
Ta kontakt med oss och anmäl ditt intresse för uppdrag inom socialtjänsten, såsom att vara familjehem eller att vara kontaktperson för barn och unga eller för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning.
Mer information om de olika uppdragen får du via länkarna nedan.
Du får ersättning för dina insatser.

Familjehem

Jourhem

Kontaktfamilj

Kontaktperson

Stöd någon med funktionsnedsättning (kontaktperson, ledsagare, avlösare och stödfamilj)

Kontakt

Socialförvaltningen
Reception
Telefon: 0241-152 15
E-post: ifo@gagnef.se

Fax 0241-152 18