Stödinsatser för riskbruk, skadligt bruk och beroende

Öppenvård
Gagnefs kommun kan erbjuda hjälp till en förändring för vuxna personer med riskbruk, skadligt bruk och beroende genom öppenvård. Öppenvård innebär att du träffar en behandlare, men bor kvar hemma. De metoder vi använder är evidensbaserade och innehållet anpassas efter individens behov.

Vi kan erbjuda öppenvårdsbehandling i grupp genom samarbete med Leksands kommun, Öppenvården Haga.

Vi kan även erbjuda öppenvårdsbehandling i form av enskilda samtal med kommunens öppenvårdsbehandlare.

Personer i ålder 13-18 kan få stöd utifrån eget riskbruk/beroende genom insats från socialtjänsten, via Barn- och Familjeenheten.

Behandlingshem, stödboende eller familjehem
När det inte räcker med öppenvård kan socialtjänsten besluta om placering på behandlingshem, stödboende eller familjehem efter den enskildes vårdbehov.

Kontakt

Missbrukshandläggare
Christina Ottosson
Telefon: 0241-151 67
E-post: christina.ottosson@gagnef.se

Öppenvårdsbehandlare
Kristina Öhrn-Olars
Telefon: 0241-154 67
E-post: kristina.ohrn-olars@gagnef.se

Öppenvården Haga Leksand
Kerstin Lövris
Telefon: 0247-806 48
E-post: kerstin.lovris@leksand.se