Mockfjärd – Junibacken

Vi välkomnar föräldrar med barn i åldrarna 1-4 år. Vi erbjuder en verksamhet där språk, lek och utevistelse där barnens inflytande och nyfikenhet tas tillvara. Vår förskola präglas av glädje och en trygg miljö där pedagogerna medvetet är delaktiga. Förskolan har en egen kokerska som lagar maten från grunden.

Kontakt

Rektor

Daniel Enlöf
Telefon: 0241-251 42
E-post: daniel.enlof@gagnef.se

Avdelningar

Junibacken Blå
Telefon: 0241-154 59

Junibacken Grön
Telefon: 0241-154 95