Hälso- och sjukvård

Regionen har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvård; på lasarett/specialistvård, inom öppenvård/vårdcentral, tandvård och sjukresor. Mer information hittar du på Region Dalarnas webbplats.

Kommunen har ansvaret för hemsjukvården på primärvårdsnivå. Det betyder att du som inte kan ta dig till vårdcentralen (på egen hand eller med stöd) istället efter bedömning kan få hjälp i hemmet. Läkaransvaret finns inom regionens öppenvård.

Kommunen har ansvaret för hälso- och sjukvården på boenden för äldre och funktionshindrade upp till sjuksköterskenivå.

Det finns även arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster för rehabilitering inom både regionen och kommunen.

Kontakt

Verksamhetschef Hälso- och sjukvård
Anna Eklund
Telefon: 0241-155 98
E-post: anna.eklund@gagnef.se

Enhetschef Hälso- och sjukvård
Sabina Adolfsson
Telefon: 0241-151 07
E-post: sabina.adolfsson@gagnef.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska/MAS
Malin Gudmundsson
Telefon: 0241-155 81
E-post: malin.gudmundsson@gagnef.se