nyckelpiga klättrar på ett strå

Anhörigfrukost – för dig som vårdar/stödjer en närstående

Plats: Anhörigcenter, Skogsvägen 1 B, Djurås

Datum: 11 Juni

Tid: 09:30 ⎯ 11:00

Här får du som vårdar/stödjer någon i din närhet möjlighet att möta andra i samma situation.

Välkommen!

Mer information om anhörigstöd

Stöd till dig som är anhörig finns inom alla socialtjänstens verksamheter. Stödet kan bestå i insatser som underlättar för dig som anhörig, det kan också vara att du får rätt bemötande och information om var du kan vända dig med olika frågor.Anhörigfrukost – för dig som vårdar/stödjer en närstående