Det här är kommunen officiella anslagstavla (gäller som kommunens anslagstavla från 1/1 2018). Här hittar du anslagsbevis, protokoll och information om hur du överklagar beslut.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges möten 2018

 7 mars, 3 maj, 14 juni, 15 oktober, 8 november, 13 december.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Här publicerar vi anslagsbevis. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår när det sattes upp och var protokollet förvaras.

Protokoll från sammanträden

Via nedanstående länkar hittar du protokoll från kommunens olika sammanträden.

 Att överklaga ett beslut

 Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut;

1 förvaltningsbesvär (om man tycker att ett beslut som gäller en själv är felaktigt)

2 laglighetsprövning (om det var rätt av kommunen att fatta ett beslut)

När du får ett beslut från kommunen får du också information om hur du gör för att överklaga beslutet (förvaltningsbesvär).  

Alla som bor i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

Anslagsbevis

Gemensam nämnd för upphandling 2018-02-12

Beslutsinstans       Gemensam nämnd för upphandling 
Justerade paragrafer         §1 - §2 §4 - §9 
Sammanträdesdatum  2018-02-12
Anslaget publicerades        2018-03-16 
Anslaget tas ner             2018-04-09 
Förvaringsplats för protokoll      Kanslienheten  

 

Kommunfullmäktige 2018-03-07

Beslutsinstans      Kommunfullmäktige 
Justerade paragrafer        §1 - §31
Sammanträdesdatum 2018-03-07 
Anslaget publicerades       2018-03-16 
Anslaget tas ner            2018-04-09 
Förvaringsplats för protokoll     Kommunkontoret Djurås

 

Kommunstyrelsen 2018-03-07

Beslutsinstans     Kommunstyrelsen 
Justerade paragrafer       §24 - §25 
Sammanträdesdatum    2018-03-07
Anslaget publicerades      2018-03-08 
Anslaget tas ner           2018-04-03 
Förvaringsplats för protokoll    Kommunkontoret Djurås 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2018-03-06

Beslutsinstans     Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Justerade paragrafer       §7 - §10 
Sammanträdesdatum    2018-03-06 
Anslaget publicerades      2018-03-08 
Anslaget tas ner           2018-04-03 
Förvaringsplats för protokoll    Kommunkontoret Djurås 

 

Språktolknämnden i Dalarna 2018-02-15

Beslutsinstans    Språktolknämnden i Dalarna 
Justerade paragrafer      §1 - §11
Sammanträdesdatum    2018-02-15
Anslaget publicerades     2018-03-01 
Anslaget tas ner          2018-03-23 
Förvaringsplats för protokoll   Nya stadshuset Borlänge kommun, sociala sektorn

Senast uppdaterad: 2018-03-21
Sidansvarig: Tomas Hellquist
Kontakt

Registrator
Monica Enmalm
Telefon: 0241-151 02
E-post: monica.enmalm@gagnef.se