Gagnefs kommun representant i nationellt råd om utveckling av artificiell intelligens i Sveriges kommuner

Gagnefs kommun är en 12 representanter från landets 290 kommuner som går samman för att presentera en rad rekommendationer för initiativ som ska stärka svenska kommuners förmåga att använda artificiell intelligens.

I en rapport från Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) 2019, beräknades den potentiella nyttan för AI i offentlig sektor till 140 miljarder kronor årligen, och en stor del av det värdet finns att hämta i landets kommuner.

Men användningen av artificiell intelligens i den kommunala förvaltningen är olika. Vissa kommuner har flera lyckade användningsfall att visa upp och andra har inte kommit lika långt. Förutsättningarna mellan landets kommuner att nyttja AI skiljer sig. Kompetensbrist, strukturella utmaningar i förvaltningsmodeller, rådande lagar och utbildning bromsar utvecklingen.

För att vidareutveckla samarbete mellan kommunerna inom AI har därför en kommungemensam arbetsgruppen inom artificiell intelligens, AI-rådet tillsatts. Rådets uppdrag är bland annat att arbeta med specifikt utpekade frågor inom AI, men även förankra och föra tillbaka kunskap och erfarenheter till övriga kommuner. Ett forum för att bland annat lära av varandra, samordna insatser, identifiera gemensamma frågor att arbeta med och förankra principiella ställningstaganden.

– AI-rådet är en viktig insats för välfärdens utveckling. Kommunerna behöver arbeta tillsammans i AI-frågor för att skapa strategisk förändring, övervinna hinder och effektivt förbereda för en framtid där AI förändrar allt från offentlig administration till välfärdsservice, säger Jonatan Permert, AI Sweden i ett pressmeddelande från AI Sweden.

– Gagnefs kommun har stora behov inom digitalisering generellt, vilket också inkluderar AI. Det är en stor utmaning för mindre kommuner att bedriva en digitaliseringsutveckling på egen hand. Det är därför viktigt att ta fram gemensamma lösningar som stora delar av Sveriges kommuner kan dra nytta av för att klara nuvarande och kommande utmaningar, säger Stefan Eriksson, utvecklingsledare digitalisering i Gagnefs kommun och en av representanterna i AI-rådet.

Rådets arbete sker i samverkan mellan AI Sweden och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och inom ramen för projektet Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle som finansieras av Vinnova.

Man med glasögon och skägg

Stefan Eriksson, utvecklingsledare digitalisering och kommunikation