Kommunen medverkar i initiativ för att förbättra äldres hälsa och välbefinnande

Två personer inomhus

Den 18 mars startar Gagnefs kommun tillsammans med Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation (RF-SISU) i Dalarna Seniorkul för deltagare i åldern 65 år och äldre.

Allt fler svenskar lever allt längre och för att behålla samt förbättra hälsa och välbefinnande högt upp i åldrarna är det viktigt att röra sig mer och sitta mindre.

– Förutom att få prova olika sätt att röra på sig, ger denna satsning också möjlighet att hitta nya vänner och lära sig nya saker. Tanken är att deltagarna ska träffas, ha roligt och få vara aktiva tillsammans med andra, säger kommunens föreningskonsulent Elisabeth Danielsson.

Genom Seniorkul får deltagarna, vid 20 tillfällen under 11 veckor, prova på olika idrotter och aktiviteter utifrån egna förutsättningar. Projektet som bland annat genomförs i samverkan med kommunens föreningsliv erbjuder ett gediget utbud av olika aktiviteter. Det kan till exempel vara gåfotboll, yoga, styrkelyft, vandring, padel, chi boll, ridning, kostföreläsning, orientering och boule.

Förutom föreningsledarna finns även ledare från kommunen och RF-SISU med vid varje tillfälle. Vid första och sista tillfället deltar även en sjukgymnast/fysioterapeut.

– Innan start blir alla deltagare intervjuade och vid första tillfället får de genomgå ett enkelt fysiskt test. Detta gör vi för att stämma av förväntningarna på Seniorkul, vad deltagaren tycker om att göra och fysisk status. Testet följs sedan upp vid sista tillfället. Fokus är alltid vad deltagaren kan göra i stället för vad den inte kan göra, säger Magnus Janjons, RF-SISU Dalarna.

– Förhoppningen är att projektet i slutändan kan öka motivationen att fortsätta med någon slags träningsform och locka deltagarna att bli aktiva i vårt föreningsliv, avslutar Elisabeth.

Anmälan öppen 12 februari – 8 mars

Seniorkul i Gagnef startar den 18 mars och anmälan är öppen mellan 12 februari och 8 mars. Anmälan görs till Magnus Janjons RF-SISU via e-post: magnus.janjons@rfsisu.se eller telefon: 070-416 36 55 (dagtid)

Aktiviteterna är kostnadsfria för de som deltar och det är först till kvarn som gäller för de 20 platser som erbjuds.

Seniorkul är ett projekt under 2023 – 2025 med stöd av Allmänna Arvsfonden