Björboskolan uppfyller skolinspektionens kvalitetskriterier i hög utsträckning

Två barn som sitter lutade över en bok

Skolinspektionen genomförde under januari en kvalitetsgranskning avseende verksamhetens kvalitet i förhållande till mål och andra riktlinjer på Björboskolan. Nu har beslutet kommit och Björboskolan uppfyller Skolinspektionens kvalitetskriterier i hög utsträckning inom samtliga områden.

Kvalitetsgranskningen ska belysa hur väl skolorna klarar sitt uppdrag att ge varje elev förutsättning att nå de nationella målen. Målen och riktlinjerna framgår framför allt av den läroplan och de kursplaner eller motsvarande styrdokument som gäller för utbildningen. Skolinspektionen har bedömt skolans arbetssätt inom fyra områden; rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning. 

Björboskolan uppfyller Skolinspektionens kvalitetskriterier i hög utsträckning inom samtliga områden. Övriga kvalitetskriterier är, i flera delar eller i låg utsträckning. 

– Ett glädjande besked. Det är roligt att personalen får uppmärksamhet för sitt fina arbete. Vi har en jättefin miljö i Björbo och det är en liten skola där alla barn blir sedda vilket bidrar till ökad trygghet, säger Anna-Lena Stenquist, rektor på Björboskolan och fortsätter.

– Liksom resten av kommunen satsar vi extra på att öka elevernas läsförmåga och deras intresse och glädje med att läsa och vi samarbetar även med förskolan i detta. Vi har också genomfört en del förändringar så att vi kan ge ökad hjälp och stöd till våra elever.