Gagnefs kommun beviljas cirka 680 000 kronor för att öka studerandes demokratiska deltagande i skolan

Två barn sitter och skriver på varsitt papper

Universitets- och högskolerådet (UHR) har genom EU:s program Erasmus+ beviljat Gagnefs kommun cirka 680 000 kronor för bland annat öka elevers studerandes demokratiska deltagande i skolan.

– Det är ett väldigt glädjande besked. Genom dessa medel ges vi i Gagnef möjligheter att stärka nationella kontaktnät för såväl elever och medarbetare. Vi vidgar perspektiv och förståelse genom erfarenhetsutbyten och stärker kompetens inom fler områden som inkludering, demokrati, delaktighet och digitalisering, säger Annika Bergman, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen i Gagnefs kommun. 

De beviljade medlem kommer bland annat att användas för att utveckla arbetet med schemaläggning, organisering av raster och rastaktiviteter för inkludering och återhämtning samt elevers inflytande i exempelvis schemaläggning. 

– Projektet sker i samarbete med Djurås- och Mockfjärdsskolan, Kaunas Versvu Gymnasium i Litauen​ samt Liceul Teoretic ”Lucian Blaga“, Oradea i Rumänien. Vi har redan påbörjat vårt samarbete och under januari besökte fyra av våra elever och fem av vår personal Rumänien, säger Göran Anlind, verksamhetsutvecklare, barn- och utbildningsförvaltningen. 

Projektet som kommer att pågå fram till februari 2025. Förutom januaribesöket i Rumänien kommer Gagnef att stå värd i maj och i oktober 2024 besöks Litauen.  

Erasmus+ är EU:s program för europeiskt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott. Universitets- och högskolerådet är, tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, ansvariga för Erasmus+ i Sverige.