Gagnefs kommun beviljas 60 000 Euro för att öka digital medvetenhet

Hand som skriver på tangentbord

Vuxenutbildningen i Gagnefs kommun har tillsammans Association Building Bridges i Madrid beviljats 60 000 Euro i ett erasmusprojekt för ökad digital medvetenhet.

Projektet syftar till att utveckla on-linekurser för att öka digital medvetenhet och kunskap i hur internet kan användas för att nå ut till framtida arbetsgivare. Men också att utveckla verktyg för lärare att bedriva undervisningen.

– Idag finns det fler av våra elever som inte har den digitala kunskapen för att ta del av samhällsinformation men också behov av vägledning när det gäller studieteknik och tips om olika sätt att hitta arbete, säger Lena Wiberg-Ohlsson, projektledare och lärare på vuxenutbildningen.

– Målgrupp för kurserna är de som idag står långt ifrån arbetsmarknaden och kanske inte tidigare använt internet men också de som vi kallar hemmasittare som ofta har en hög digital kompetens när det gäller att spela digitala spel, men saknar kunskapen hur internet kan användas för att profilera sig och söka arbete, säger Lena.

Kurserna kommer att genomföras som Massive Open Online Courses (MOOC) som innebär att de bedrivs som nätbaserade, öppna och gratis för alla, oavsett tidigare förkunskaper.

Projektet avser att pågå till februari 2024.

Första projektmötet genomfördes under december i Madrid. Projektet ”Digital Booster – tools for employment after Covid 19” finansieras genom European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, ERASMUS som är Europeiska unionens program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.