Lägst andel anmälda brott i Dalarna och nummer sex i hela landet

Grannsamverkansskylt på röd hus vägg med texten Lägst andel anmälda brott i Dalarna och som nummer sex i hela landet.

I Brottsförebyggande rådets (BRÅ) statistik 2022 är Gagnefs kommun fortfarande den som har lägst andelen* anmälda brott i Dalarna. Kommunen placerar sig även som nummer sex i listan över de som har lägst andelen anmälda brott i hela landet.

Brottsförebyggande rådets preliminära statistik över anmälda brott, omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.

Gagnefs kommun som organisation arbetar aktivt för att brott ska polisanmälas, men vi vet också att viss brottslighet inte anmäls i såväl vår kommun som i andra av landets kommuner. 

– Gagnefs kommun är sedan tidigare en kommun med låg brottslighet. Vi arbetar tillsammans med polisen, räddningstjänsten, andra myndigheter, organisationer och företag aktivt för att skapa en tryggare kommun. Men mycket beror på våra kommuninvånares engagemang och aktiva arbete. För att förebygga brott har det till exempel startats upp många grannsamverkansområden , säger Rosa Flank, kommunens samordnare för det brottsförebyggande arbetet.

*uträknat per 100 000 invånare

För mer information: Statistik brottsförebygganderådet