Gagnefs kommun satsar på utökad introduktionsutbildning för vikarier inom vård och omsorg

Två händer som håller i varandra

Socialförvaltningen i Gagnefs kommun har sedan tidigare erbjudit en introduktionsutbildning för vikarier inom vård och omsorg. Utbildningen utökas nu med det dubbla som innebär att introduktionen kommer att omfatta minst fem heldagar.

– Introduktionsutbildningen syftar till att introducera arbetsplatsen för våra nya vikarier och informera om arbetsplatsen, arbetsuppgifter och de rutiner som gäller. Genom att satsa på att utöka introduktionen ges möjlighet till en ökad känsla av trygghet, självsäkerhet och förståelse hos den nya medarbetaren. Det leder också till en trygghet, ökad kvalitet och säkerhet för våra brukare, säger Ulrika Gärdsback, socialchef i Gagnefs kommun.

Utbildningen innefattar sekretess, basala hygienrutiner, skyddsutrustning, basal omvårdnad och gäller alla nya vikarier inom äldreomsorgen och LSS-boenden.

Intresserad av att arbeta som vikarie hos oss?

Se våra lediga jobb