Gagnsingar emellan – nu har turen kommit till Djurås

Män och kvinnor samtalar. En röd platta med texten Gagnsingar emellan.

Onsdagen den 22 februari 2023 klockan 18.00-20.00 sker nästa Gagnsingar emellan i Lindberghallen, Djurås.

Träffen i Djurås kommer att fokusera på samhällsutvecklingen i Djurås. Förutom de tjänstepersoner och politiker som vanligtvis deltar, kommer representanter från samhällsbyggnadsavdelningen för att presentera planer och visioner utifrån fokusområden. Djurås intresseförening medverkar i planering och genomförande av träffen.

Träffen avslutas med mingel och vi bjuder på lättare förtäring.

Lämna gärna, i förväg, in de frågeställningar du tycker bör tas upp. Möjlighet finns även att under mötet lämna in frågor eller återkomma med synpunkter och frågeställningar efter mötet.

Gagnsingar emellan kommer att ske i alla kommunens åtta tätorter och under våren 2024 beräknas att alla tätorter haft besök. Datum, tid och plats för träffarna annonseras i lokalbladen och som evenemang på kommunens facebooksida.

Frågeställningar och svar som inkommit från tidigare träffar

Gagnsingar emellan

Nyhet: Tjänstemän och politiker besöker kommunens tätorter för dialog med medborgare