Kommunens särskilda boenden ändrar benämning till vård- och omsorgsboende

Fyra personer sitter runt ett bord inomhus. En person står upp

Från och med 1 januari 2024 ändras benämningen av kommunens särskilda boenden.

– Det finns ett ökat behov av vård och omsorg för våra brukare som bor i våra särskilda boenden. Vi har därför valt att ändra benämningen till vård- och omsorgsboende. Det visar och speglar bättre vad för slags boende vi erbjuder, säger Ulrika Gärdsback, socialchef i Gagnefs kommun.

Benämningen ändras från särskilda boende till vård- och omsorgsboende enligt nedan:

  • Björbo vård- och omsorgsboende
  • Högsvedens vård- och omsorgsboende (sedan tidigare)
  • Tjärnsjögårdens vård- och omsorgsboende
  • Älvuddens vård- och omsorgsboende