Dala vatten och avfall tar över ansvaret för återvinningsstationerna

En person vid en container

Fån och med den 1 januari 2024 ansvarar vårt kommunala bolag Dala vatten och avfall (DVA) för insamling av förpackningar från hushåll.

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall.

Förändringen görs för att möta EU-krav och mål för materialåtervinningsgrader till år 2030, också kopplade till bland annat återanvändning av material. Förändringen bidrar till ökad sortering och minskade mängder förpackningar i restavfallet, vilket ökar materialåtervinningen och bidrar till att nå de gemensamma miljömålen.​

Även om alla stationerna töms med jämna mellanrum händer det ibland att behållarna blir överfulla innan det är dags för tömning. Meddela gärna vårt kommunala bolag Dala vatten och avfall (DVA) om någon av våra stationer behöver städas eller om någon av behållarna är överfull.

För mer information se Förpackningsinsamling – Dala Vatten och Avfall AB (dalavattenavfall.se)