Annika Bergman ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen

En person utomhus

Från och med 1 januari 2024 tillträdde Annika Bergman som förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen i Gagnefs kommun. 

Annika rekryterades som grundskolchef till Gagnefs kommun i september 2022. Sedan 1 juli 2023 har hon innehaft rollen som tillförordnad förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.

– Jag är glad över att jag har fått förtroendet att fortsätta att leda och utveckla vår verksamhet. Det känns roligt och jag ser fram emot uppdraget, säger Annika Bergman. Under min tid här i Gagnefs kommun har jag mötts av en lagkänsla med öppenhet för samarbete och samverkan, vilket är avgörande faktorer för att lyckas. Det finns mycket kompetenta och engagerade kolleger i kommunen och tillsammans fortsätter vi skapa bra förutsättningar för våra barn och elever.

I rollen som förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen har Annika helhetsansvararet för förskola, grundskola, kulturskola, anpassad grundskola, vuxenutbildning samt kommunens kostverksamhet. 

Annika har tidigare bland annat arbetat som rektor på Kungsgårdsskolan i Säters kommun och i Borlänge kommun som lärare och skolledare inom grundskola och grundsärskola.

Bild: Privat