Tyck till om Översiktsplan 2040

Nu är det dags att tycka till om kommunens översiktsplan!

Tyck till om översiktsplan 2040

Vad är en översiktsplan?

I översiktsplanen ges vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska visa kommunens vilja med utvecklingen.

Vill du vara med på samrådet?

Samråd pågår till 2 december och kommer bland annat att ske via en serie kvällsmöten i respektive större tätort samt via digital kanal. Syftet är att återkoppla de synpunkter som samlades in 2019 och presentera kommunens planförslag.

Läs mer om arbetet med översiktsplanen och datum och tider för samråden.