Information om höga vattenflöden

Till helgen och några dagar framåt väntas det komma en del regn. Under växtperioden hade det inte varit några problem då vegetationen och marken sugit upp det mesta. Men, i dagsläget är marken mättad och träd och buskar växer inget mer utan förbereder sig för vintern och suger därför inte upp samma mängs vatten som under växtperioden. Det här gör att det kan bli höga flöden i mindre vattendrag och att kan bli höga nivåer i Västerdalälven. Redan nu har flödena stigit rejält, främst i Västerdalälven enligt Vattenregleringsföretagen.

Vi befarar inte att det kommer bli någon större översvämning men vi vill ändå höja er och vår beredskap om det inträffar.

Till er som bor i närheten av vattendrag: Se över om det är något som kan spolas bort. Förbered att säkra era byggnader mot inträngande vatten. Hur det kan gå till? Titta på den här filmen: Skydda ditt hus mot översvämning – YouTube

Vid ett allvarligt läge kommer kommunen att öppna och dela ut sandsäckar från sitt beredskapsupplag, men ni kommer själva att få hämta dem vid upplaget. Information om utdelning kommer ske informeras vi Beredskap- och säkerhetssamordnarens sida på Facebook. Länk: https://www.facebook.com/profile.php?id=100072091597690