Beslut om unga kräver kunskap om unga!

Hösten 2021 genomför alla kommuner i Dalarna ungdomsenkäten LUPP.

2015 påbörjades samverkansarbetet mellan samtliga dalakommuner och Region Dalarna kring enkäten Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Lupp är ett nationellt enkätverktyg för att följa upp ungas livssituation. Enkäten tillhandahålls av MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Lupp tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder, enkäten består av ett åttiotal frågor inom områden som skola, fritid, hälsa, framtid, trygghet och inflytande.

Genom att svara på LUPP-enkäten gör unga sin röst hörd och svaren ger kommunen och Region Dalarna viktig kunskap om hur det är att vara ung.

I Gagnefs kommun genomför enkäten i skolorna årskurs 7 – 9. 

Se film om varför unga ska svara på enkäten!