Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst.

Datum och tid:

12/10, 26/10, 9/11, 23/11 kl 17.30-19:45

Plats:

Anhörigcenter Skogsvägen 1B, Djurås

Samtalsledare:

Keijo Nieminen Stödpedagog

Elisabeth Johansson Anhörigkonsulent

Anmäl dig senast 7/10 till Elisabeth:

Tel 0241-251 30 eller elisabeth.johansson@gagnef.se