Hög frånvaro i våra skolor

Information med anledning av hög frånvaro i skolan

Vi har i dagarna hög frånvaro bland elever på våra skolor. Troligtvis är det en effekt av uppmaningarna om att stanna hemma vid minsta symtom, vilket är bra. Det finns bland de frånvarande även konstaterade fall av Covid-19. Skolan har löpande kontakt med regionens smittskyddsenhet och smittspårning pågår där det är aktuellt. Smittskyddsenheten är också den instans som fattar beslut om eventuella vidare åtgärder som till exempel övergång till distansstudier. Inga sådana åtgärder är aktuella idag.

Mer information till elever och vårdnadshavare finns på Schoolsoft.