Första spadtaget för Djuråsskolan


Under måndagen den 23 oktober samlades politiker, elever och representanter från skolledning, Mondo arkitekter Dalarna och Byggpartner för att ta det första spadtaget för den nya Djuråsskolan i Gagnefs kommun. 

Sex personer med spadar som gräver i en grushög

Till vänster: Eva-Lotta Törnblom Nises (S), ordförande socialnämnden, Boel Dahlberg, rektor Djuråsskolan och Annika Bergman, tillförordnad skolchef. Till höger: Representant elevrådet, Jan Wiklund (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt Fredrik Jarl (C), kommunstyrelsens ordförande.

I Djurås startar nu byggnationen av en ny skolbyggnad för elever i årskurs F–6 och en om- och tillbyggnad av den befintlig byggnaden för elever årskurs 7–9, skolgemensam administrationsavdelning, matsal, praktiskestetiska ämneslokaler, gymnastiksal och omklädningsrum. Dessutom sker en ombyggnation av vissa delar i kulturskolans lokaler för musikundervisning.

 – Vi står inför en spännande utvecklingsfas för hela Gagnefs kommun, säger Fredrik Jarl (C), kommunstyrelsens ordförande.

 – Det här är ett viktigt led i vår satsning på en skola med hög standard. Detta skapar bra möjligheter till utvecklingen av vår skolverksamhet och förutsättningar till bra studieprestationer och social samvaro. När vi från politiken gav uppdraget till att börja projektera för en om- och nybyggnation så var prognosen 500 elever. Idag bygger vi en skola för 600 elever. Elevantalet har ökat i kommunen, säger Jan Wiklund (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

– Intresset för att flytta till Gagnefs kommun är stort. Vi har en bra barnomsorg och skola och vi behöver fortsätta arbeta för att upprätthålla den på en hög nivå. En del i detta är att erbjuda bra lokaler för undervisning. Denna ny- och ombyggnation ger bra förutsättningar för det i Djurås. Det förbättrar attraktiviteten för de som bor här men också för de som önskar flyttar hit, säger Fredrik Jarl. 

– Det är också viktigt att locka lärare för att arbeta i kommunen. Och det kan vi göra med att erbjuda bra förutsättningar och bra lokaler. En god arbetsmiljö är viktigt, både för lärare och elever, säger Eva-Lotta Törnblom Nises (S), ordförande socialnämnden. 

Gagnefs kommun har i samverkan med elever, skolpersonal, sakkunnig lärmiljöer/skolpsykolog, byggprojektledare och arkitekter arbetat fram framtidens skola där pedagogik, gestaltning och utformning varit de tyngsta punkterna. Byggnationen sker etappvis och samtliga delar beräknas vara klart för inflyttning augusti 2027

– Vi pratat om det här länge, så nu är det kul att vi får sätta igång, och att det äntligen blir verkstad, avslutar Eva-Lotta Törnblom Nises.