Gagnefs kommun går samman med näringslivet för att lösa avgiftsfria bussresor för ukrainska medborgare

Beslutet om avgiftsfria bussresor i samband med svenska för invandrare (SFI) för ukrainska flyktingar i Gagnefs kommun har omprövats.

I september 2023 valde Region Dalarna och Dalatrafik att inte förlänga beslutet om gratis bussresor för ukrainska flyktingarna som studerar svenska för invandrare (SFI) på vuxenutbildningen i Mockfjärd. Detta innebär att de flyktingfamiljer som är bosatta i Dala-Floda inte har ekonomisk möjlighet att fortsätta sina SFI-studier. 

– Vi har lyssnat på våra medborgare och hittat en lösning tillsammans med näringslivet i kommunen, som också innebär en kontakt med det lokala näringslivet. Kunskaper i svenska och kontakter på arbetsmarknaden är grundläggande för en fungerande integration, säger Fredrik Jarl (C), kommunstyrelsens ordförande.  

Det innebär att Gagnefs kommun nu går samman med näringslivet i kommunen och bekostar bussresorna för de fyra ukrainarna som studerar i Mockfjärd. Det ekonomiska stödet från kommunen kommer från centrala medel och kommer inte att belasta barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 

– Det känns bra att vi har hittat en lösning och vi är glada över att vi kan samarbeta med kommunens näringsliv och hjälpa våra ukrainska medborgare så att de kan genomföra sina SFI-studier, säger Jan Wiklund (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutet om bussresorna är ett tidsbestämd och ekonomiskt åtagande som endast omfattar de ukrainska flyktingarna.

– Massflyktingdirektivet innebär att de ukrainska flyktingarna inte omfattas av de sociala skyddsnät och välfärdssystemet som flyktingar med uppehållstillstånd har. Vi kommer därför att ändra beslutet och erbjuda kostnadsfria bussresor under den tid de läser SFI på vår vuxenskola, säger Jan Wiklund.