Gagnef är tryggaste kommunen i länet och plats 18 i landet

En äldre kvinna och en flicka framför ett fönster

Under måndagen den 4 december 2023 publicerade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för sextonde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner i en öppen jämförelse. 

I årets öppna jämförelser Trygghet och säkerhet är Gagnef fortsatt den tryggaste kommunen i länet och oförändrat på plats 18 i landet. 

– Vi har samma placering som föregående år men antalet anmälda våldsbrott, stöld och tillgreppsbrott har sjunkit mot föregående år. Något vi bör se över är om vi tillsammans med Räddningstjänst kan arbeta mer förebyggande när det gäller utvecklade bränder i byggnad. Här är värdet oförändrat men något högre än mediankommunens värde, säger Rosa Flank, kommunens BRÅ-samordnare.

Gagnef fortsätter att vara en trygg och säker kommun, avslutar Rosa Flank.

För mer information: Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2023