Politisk organisation

Kommunen har olika verksamheter (ordnade i förvaltningar och avdelningar) som är politiskt styrda av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Man kan lite förenklat säga att förvaltningarna utför det som politikerna har beslutat om. De tjänstemän som arbetar på förvaltningarna ger politikerna beslutsunderlag utifrån lagstiftning och yrkeskunskap.

Politisk ledning

Gagnefs kommun styrs av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Kommunal Samling, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. 

Kommunalråd är Irene Homman.

Ordförande i kommunfullmäktige är Alf Johansson.

 

På dessa sidor kan du läsa mer om nämnderna och den politiska organisationen. Samtliga nämnder hittar du i Förtroendemannaregistret.

Under Tjänstemannaorganisation hittar du information om förvaltningarnas verksamhet.

Du som är folkbokförd i Gagnefs kommun har möjlighet att komma med förslag till kommunfullmäktige om saker som du skulle vilja förändra i Gagnef, så kallat medborgarförslag. Läs mer om medborgarförslag här


Senast uppdaterad: 2018-08-21
Sidansvarig: Cecilia Poutamo Schweitzer