Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Ibland behöver barn och unga ett komplement till sina föräldrar. Det kan vara allt från några enstaka träffar med en kontaktperson till placering i ett familjehem.

Stödet kan vara en gång i veckan eller någon helg i månaden. Ibland kan barnet behöva flytta till en annan familj.

Gemensamt för barn och unga i behov av familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson är att de kan behöva en vuxen som ger dem extra tid och engagemang.

Kontaktperson

En kontaktperson är en person som träffar barnet eller den unge för att göra olika aktiviteter. Kontaktperson kan behövas om barnet känner sig ensamt, behöver aktiveras, stimuleras och få nya sociala relationer.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar emot barn och unga i sitt hem under kortare återkommande perioder, vanligtvis varannan eller var tredje helg.

Kontaktfamilj kan vara ett alternativ om barnet har egna svårigheter och behöver extra stöd och uppmärksamhet.

Familjehem

Ett familjehem tar emot barn i sitt hem. En del barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de blir vuxna och flyttar till eget boende. Andra bor i familjehemmet under en kortare period och kan sedan flytta tillbaka till sin ursprungsfamilj.

Barnets behov är avgörande för hur länge och hur omfattande placeringen i familjehem blir.

Insatserna beviljas av socialtjänsten

Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson är insatser som du kan beviljas enligt socialtjänstlagen (SoL).

Du kan ansöka hos oss. Du kan också ringa om du har frågor eller funderingar kring vad det skulle innebära för dig och ditt barn att få stöd från ett familjehem, en kontaktfamilj eller kontaktperson.

Ansöka om att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

Gagnefs kommun tar gärna emot intresseanmälan från dig som vill veta mer om att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Kontakta Socialförvaltningen för mer information. Eller klicka på länken nedan för att komma till hemsidan Familjehem Sverige.

Kontakt

Socialförvaltningen
Reception
Telefon: 0241-152 15
E-post: ifo@gagnef.se

Fax 0241-152 18