Om Gagnef.se

Webbplatsen är gjord för att vara tillgänglig, lättanvänd och användbar för så många som möjligt både via dator, läsplatta och telefon. Bäst fungerar den om du använder en senare version av en modern webbläsare. Det finns olika sätt att hitta den information som intresserar dig. Ett sätt är att navigera dig fram genom att välja rätt område i toppmenyn, ett annat sätt är att använda sökfunktionen längst upp.

Tillgänglighet

Webbplatsen är tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet för digital offentlig service, med undantag för filmer och dokument.

Här hittar du mer information om tillgänglighet på gagnef.se

Information på andra språk än svenska

Språklagen säger att svenska är huvudspråket i Sverige. Kommunen är inte skyldiga att skriva på andra språk än svenska. I de fall det finns översättningar till andra språk än svenska på gagnef.se ska det gå att motivera varför informationen då översatts till just det språket och inte ett annat.

Läs om språklagen på Sveriges riksdags webbplats

Texterna på webbplatsen ska vara enkla och begripliga. Det gäller även de texter som finns översatta till andra språk än svenska. Då blir texterna lättare att förstå för alla och översättningarna blir också bättre.

Översättning i webbläsaren

Många webbläsare har egna översättningsfunktioner som du kan använda för att översätta svenska till ett annat språk. De kan inte ersätta professionella översättningar, men kan vara fullt tillräckliga för att övergripande förstå innehållet. Varken Gagnefs kommun eller någon förvaltning eller avdelning inom kommunens organisation kan ta ansvar för riktigheten i en sådan översättning.

Om du som besöker gagnef.se önskar att ta del av innehållet på något annat språk än svenska så kan du använda externa tjänster som översätter informationen åt dig. Vi ansvarar inte för att innehållet blir korrekt översatt.

Information in languages other than swedish

Cookies

Cookies, eller kaka på svenska, är en liten textfil som lagras på ett speciellt ställe i din dator, surfplatta eller smartphone. Filen innehåller viss information om din tekniska utrustning och på vilket sätt du besökt webbplatsen.

Vi använder cookies för att det ska vara enklare att använda webbplatsen. Informationen som samlas in genom våra cookies innehåller dock ingen personlig information. Webbbplatsen innehåller inbäddat innehåll från YouTube, Facebook, Objektvision och Varbi. Dessa webbplatser använder cookies som kan bädda in ytterligare spårning och följa din interaktion med det inbäddade innehållet.

Här hittar du mer information om våra cookies