Om Vuxenutbildningen Gagnef

Undervisning

Undervisningen bedrivs i Hedens skola i Mockfjärd, Hedvägen 28.

Särskild utbildning för vuxna sker i Djurås. För mer information, kontakta administratören.

Adress vid post eller faktura

För post eller fakturor till Vuxenutbildningen använd följande adress

Vuxenutbildningen Gagnef

Hedvägen 28

785 42 Mockfjärd

Märk kuvertet med adressat eller innehåll.

Om kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning är en del av det svenska utbildningssystemet. Grundläggande och gymnasial utbildning tillhandahålls för att stödja och stimulera vuxna till ett livslångt lärande

Utbildningen ger en möjlighet att kompensera och komplettera kunskaper och meriter på grund- eller gymnasial nivå.

Vårt arbete med att bedöma din ansökan, fatta beslut om antagning, vägen genom dina studier och slutligen att utfärda betyg styrs av:

 • Skollagen (2010:800)
 • Förordningen om kommunal vuxenutbildning (2011:1108)
 • Läroplan för vuxenutbildning (SKOLFS 2012:101)
 • Skolverkets föreskrifter och allmänna råd

Rätten till vuxenutbildning

Du har rätt att läsa kommunal vuxenutbildning i Gagnef om du är:

 • folkbokförd i Gagnefs kommun
 • har fyllt 20 år

Skolverket är den myndighet som reglerar och förtydligar gällande elevers rättigheter att studera på komvux. Det är en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola. Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:

 • grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
 • en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
 • grundläggande behörighet till yrkeshögskola
 • en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola

Det är möjligt att läsa in en eller flera behörigheter och/eller särskilda kunskaper, dock endast en i taget. Grundläggande behörighet krävs innan det är möjligt att läsa in särskild behörighet alternativt särskilda kunskaper.

Det är hemkommunen som ansvarar för att erbjuda utbildning eller betala för den i annan kommun eller landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar för grundläggande behörighet bestämmer hemkommunen vilken utbildning som ska erbjudas.

Läs mer om rätten till komvux på Skolverket.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behörighet och urval

Efter din ansökan till Svenska För Invandrare (SFI) eller till annan kurs / utbildning inom Vuxenutbildningen går vi igenom dina tidigare studieerfarenheter med betyg som bifogats ansökan. Du blir kontaktad av skolan och får då mer information och möjlighet till vägledningsssamtal.

För att du ska få en korrekt bedömning för behörighet och antagning är det viktigt att du bifogat dina tidigare betyg och dokument som krävs för att kunna bli antagen vid din anmälan/ansökan till Vuxenutbildningen.

Om det är fler ansökningar än utbildningsplatser görs urval utifrån Skolverkets riktlinjer.

När det gäller komvux på gymnasial nivå innebär den nya regleringen att vid urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
 2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
 3. är eller riskerar att bli arbetslös,
 4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
 5. behöver utbildningen för planerat yrkesval

Kontakt

Rektor

Johan Rombin
Telefon: 0241-155 24
E-post: johan.rombin@gagnef.se

Studie- och yrkesvägledare

Tina Ryde
Telefon: 0241-154 43
E-post: tina.ryde@gagnef.se

Administratör

Elenor Modigh
Telefon: 0241-151 33
E-post: elenor.modig@gagnef.se