Algblomning Nässjön

Alger kan vara farliga att få i sig och att få på huden. Därför ska du alltid vara uppmärksam på hur vattnet ser ut innan du badar. Misstänker du algblomning ska du undvika att bada.

Du känner igen algblomningen på att vattnet är grönt och grumligt. Om algblomningen är kraftig så bildar algerna ett lager på vattenytan.

Bada inte om du misstänker algblomning

Algblomningar med blågröna alger kan vara giftiga. När dessa alger blommar, kan de bilda gifter. Det går inte att se om algblomningen är giftig.

Därför ska du alltid undvika att bada om du misstänker algblomning. Avstå från att bada tills blomningen är över. 

Du kan bli förgiftad

Om algerna bildar gifter kan du bli förgiftad, men även få hud- och allergireaktioner vid lägre halter. Risken att bli förgiftad av alger är liten hos en vuxen människa. Det är större risk att barn blir förgiftade eftersom de lättare får i sig vatten. Därför är särskilt viktigt att inte låta barn leka i vatten eller vid strandkanten när det är algblomning.

Hundar och andra husdjur bör inte heller bada i eller dricka av vatten med stora mängder alger. De kan också bli förgiftade och i värsta fall dö. Det kan räcka med att hundar slickar sina tassar efter att de har gått i vatten med algblomning för att bli sjuka.

Symtom på förgiftning

Symtom på förgiftning brukar visa sig några timmar efter bad. Vanliga symtom är:

  • Hudutslag eller klåda
  • Besvär i ögonen, till exempel röda ögon och att det kliar
  • Huvudvärk
  • Magsjuka med illamående, kräkningar och diarré
  • Feber
  • Muskelsvaghet

Kontakta läkare eller ring 1177 alternativt veterinär om barn, vuxna eller husdjur visar tydliga sjukdomssymtom efter bad eller kontakt med algblomning.

Vi tar inte prover på algblomningen

Miljö- och byggförvaltningen tar inte prover för att analysera algblomningen eftersom det tar flera dagar att få svar på om algerna är giftiga. När vi väl har fått svaren kan situationen med alger i vattnet se annorlunda ut än när provet togs. Därför ska du alltid vara uppmärksam på hur vattnet ser ut innan du badar.