Anpassade rekommendationer från 15 juli

Från och med torsdag 15 juli införs lättnader i rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Lättnaderna berör bland annat kollektivtrafik, storleken på sällskap mm. Läs mer om anpassningarna på Folkhälsomyndighetens webbplats.