Anpassning av smittskyddsåtgärder 1 juni

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har nu fastställt den plan för anpassning av smittskyddsåtgärder som tidigare aviserats. För Gagnefs kommuns del innebär det bl a förändringar för bokning av kommunala lokaler för idrott och kultur inomhus. 

Läs mer om dessa förändringar på Kultur- och fritids webbsida.

Läs mer om anpassningarna på Folkhälsomyndighetens webbplats