CSN – Studieekonomi

All kommunal vuxenutbildning är kostnadsfri, men du måste själv betala för böcker och material. För att finansiera dina studier är det vanligast att söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Studiemedel kan sökas för hel- eller deltidsstudier.

Du ansvarar själv för att göra ansökan om studiemedel till CSN och att uppgifterna du uppgett stämmer.

Ansökan görs digitalt på CSN:s hemsida med hjälp av e-legitimation.

Den lägsta studietakten du kan få studiestöd för är 50% under minst 3 veckor. För att studera på heltid krävs att du läser minst 20 poäng/vecka. Skolan rapporterar din studieplan till CSN för bedömning.

Alla kontaktuppgifter och allmän information gällande CSN hittar du i länkarna nedan.