Dalabiblioteken ger dalfolket större utbud och ökad service

Dalarnas 15 kommuner går nu samman och tecknar ett avtal som innebär att folkbiblioteken kan fördjupa sitt samarbete och skapa en gemensam katalog och webbplats. Detta kommer att ske under det gemensamma namnet Dalabiblioteken.

Ett syfte med samverkan är att ge dalfolket tillgång till ett likvärdigt utbud – oavsett hemort får man tillgång till alla böcker, skivor, filmer och tidskrifter som finns på länets olika bibliotek och kan hämta ut det på det bibliotek man önskar. På den gemensamma webbplatsen kommer biblioteksanvändaren kunna hantera sina lån och ta del av boktips och information om allt som händer på alla biblioteken i länet.

Ett syfte med samverkan är att ge dalfolket tillgång till ett likvärdigt utbud – oavsett hemort får man tillgång till alla böcker, skivor, filmer och tidskrifter som finns på länets olika bibliotek och kan hämta ut det på det bibliotek man önskar. På den gemensamma webbplatsen kommer biblioteksanvändaren kunna hantera sina lån och ta del av boktips och information om allt som händer på alla biblioteken i länet.

Syftet är också att stärka bibliotekens utveckling inför framtiden.

Förhoppningen är att den nya webbplatsen och det gemensamma systemet ska finnas på plats innan sommaren 2023.

Biblioteken ska verka för demokratin och främja litteraturen

I den svenska bibliotekslagen fastställs det att biblioteken ska ”verka för det demokratiska samhällets utveckling” genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska också främja litteraturens ställning och finnas tillgängliga för alla.

Biblioteksvärlden har en lång tradition av att samarbeta och liknande bibliotekssamarbeten, där man delar på bibliotekssystem, webbsidor och mediebestånd, är i dag vanliga i många av landets regioner. Att biblioteken i Sverige ska samarbeta lyfts även det i bibliotekslagen.

Förberedelserna i Dalarna har pågått sedan 2015 och en särskild utmaning har varit att uppfylla de krav som ställs av dataskyddsförordningen och sekretesslagstiftningen. Ett omfattande arbete har därför gjorts för att skapa ett säkert system och en stabil organisation för att kunna dela uppgifter mellan kommunerna. Region Dalarna har genom Länsbibliotek Dalarna sedan flera år stöttat samverkansprojektet mellan kommunerna genom samordning, förankring och ekonomiskt stöd.

Om folkbiblioteken i Dalarna

I Dalarna finns ett huvudbibliotek i varje kommun och i några finns även filialbibliotek, sammanlagt 26 stycken. I två av kommunerna finns det bokbussar.

Biblioteken har tillsammans 1,4 miljoner fysiska medier, exempelvis:

  • 170 000 böcker på utländska språk
  • 2 000 tidningar och tidskrifter
  • 23 000 filmer

I bibliotekens utbud av e-medier ingår:

  • 750 000 e-böcker och e-ljudböcker
  • 60 000 e-filmer

Tillsammans ordnar biblioteken ungefär 2 000 aktiviteter under ett år.