Detaljplan för del av Djurmo 1:11 (Ytterbacka)

Planförslag

Ett förslag till detaljplan för del av Djurmo 1:11 (Ytterbacka) finns framtaget för samråd under tiden 25 mars –26 april 2019. Syfte med planen är att tillskapa nya tomter i Djurmo för småhus och flerbostadshus.

Miljöpåverkan

Planförslaget bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens regelverk inte behöver tas fram.

Titta på förslaget

Förslaget finns under samrådstiden tillgängligt på kommunens webbplats www.gagnef.se samt på biblioteket i Djurås. Biblioteket har öppet mån 10-13, tis o tors 10-19, ons o fre 10-13 samt lör 10-13.  

Välkommen med dina synpunkter!

Du som har synpunkter på planförslaget ska lämna dessa skriftligen senast den 26 april 2019 till Gagnefs kommun, Miljö- och byggförvaltning, 785 80 Gagnef eller miljo.byggnads@gagnef.se.

Dokument för Djurmo 1:11 (Ytterbacka)