Eldningsförbud – nivån Normalförbud

Illustration en eld överstruken med ett rött streck

Det råder eldningsförbud nivån Normalförbud i Gagnefs kommun.

Räddningstjänsten Dala Mitt meddelar att det från och med klockan 09.00 den 8 juni råder eldningsförbud nivån Normalförbud i medlemskommunerna Falun, Borlänge, Gagnef, Säter och Ludvika.

Anledningen är att det är mycket torrt i skog och mark vilket innebär att det råder mycket stor fara för markbrand.

Mer information finns på Räddningstjänsten Dala Mitt: eldningsförbud