Träklubba

Kommunfullmäktige

Plats: Lindberghallen, Djurås

Datum: 6 November

Tid: 15:00 ⎯ 17:00

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppet för alla.

Det innebär att du är välkommen att lyssna på plats eller via Gagnefs Närradioförening som direktsänder på frekvensen 105,9 och 107,7 Mhz och via internet Radio Gagnef live

Vilka ärenden som behandlas under sammanträdet finns publicerade nedan.

1 e187f7980a KF231106 9e05d59d64
0_kf_kungorelse.pdf

2_2_verksamhetrapport_sn.pdf

2_5_verksamhetrapport_kfn.pdf

3_1_medborgarforslag.pdf

3_2_medborgarforslag.pdf

7_motion.pdf

8_motion.pdf

9_delarsbokslut_230831_GK.pdf

10_taxa_lokaler_kfn.pdf

11_investeringsbudget_GTAB.pdf

12_taxa_VA.pdf

13_avfallstaxa.pdf

14_skattesats_2024.pdf

15_KF-mal_uppfyllande_mal.pdf

16_0_verksamhet_budget_2024_2026.pdf

16_1_oppositionens_budgetalternativ.pdf

16_2_vansterpartiet_budgetforslag.pdf

17_riktlinje_vard_omsorg.pdf

18_smarbetsavtal_GNATL.pdf

19_kf_arbetsordning.pdf

20_redovisning_medb_motion.pdf

21_0_valarenden.pdf

22_0_rapporter.pdf

22_1_revisionsrapport_yttrande.pdf

22_2_ej_verkstallda_beslut.pdf

22_3_ekonomi_2023_DVAAB.pdf

22_4_budget_2024_DVAAB.pdf

22_5_ekonomi_2023_GTAB.pdf

22_6_budget_2024_GTAB.pdf

22_7_ekonomi_OiS.pdf

22_8_rapport_lst_val_MP.pdf

22_9_rapport_lst_val_KOSA.pdf

32

Sluttid för sammanträden är preliminära.