Träklubba

Kommunfullmäktige

Plats: Lindberghallen, Djurås

Datum: 11 December

Tid: 17:00 ⎯ 19:00

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppet för alla.

Det innebär att du är välkommen att lyssna på plats eller via Gagnefs Närradioförening som direktsänder på frekvensen 105,9 och 107,7 Mhz och via internet Radio Gagnef live

Vilka ärenden som behandlas under sammanträdet finns publicerat nedan.

1 6c61b0ea76 KF231211 4626cac1b3
0_kf_kungorelse.pdf

3_1_medborgarforslag.pdf

7_BUP_231031_GK.pdf

8_finansiella_mal.pdf

9_laneramar.pdf

10_Hogsveden_5_90.pdf

11_LIS.pdf

12_RSA.pdf

13_samarbetsavtal_ATL.pdf

14_reglemente_ATL.pdf

15_annonsering_kf_2024.pdf

16_0_valarenden.pdf

16_3_avsagelse_l.pdf

17_0_rapporter.pdf

17_1_riktlinje_aktiva_atgarder.pdf

17_2_rapport_lst_val_kosa.pdf

17_3_budget_GNU.pdf

17_4_redovisning_BUN.pdf

17_5_delarsrapport_ATL.pdf

17_6_verksamhetsplan_ATL.pdf

17_7_delarsrapport_RDM.pdf

17_8_budget_RDM.pdf

17_9_bokslut_E_arkiv.pdf

23

Sluttid för sammanträden är preliminära.