Träklubba

Kommunfullmäktige

Plats: Lindberghallen, Djuårs

Datum: 11 Mars

Tid: 18:30 ⎯ 20:30

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppet för alla.

Det innebär att du är välkommen att lyssna på plats eller via Gagnefs Närradioförening som direktsänder på frekvensen 105,9 och 107,7 Mhz och via internet Radio Gagnef live

Vilka ärenden som behandlas under sammanträdet publiceras nedan en vecka innan sammanträdet.

1 e187f7980a KF240311 9e05d59d64
0_kf_kungorelse.pdf

7_medborgarforslag.pdf

8_medborgarforslag.pdf

9_medborgarforslag.pdf

10_motion.pdf

11_motion.pdf

12_motion.pdf

13_motion.pdf

14_taxa_lotteri.pdf

15_avgifter_ATL.pdf

16_samverkansavtal.pdf

17_0_valarenden.pdf

17_3_avsagelse_sd.pdf

18_0_rapporter.pdf

18_1_ej_verkstallda_beslut.pdf

18_2_budget_2024_OiS.pdf

18_3_finansrapport.pdf

18_4_revisionsrapport.pdf

18_5_ekonomi_DVAAB.pdf

18_6_verksamhetsplan_DVAAB.pdf

18_7_ekonomi_GTAB.pdf

18_8_verksamhetsplan_RDM.pdf

18_9_revisionsrapport_RDM.pdf

18_10_revisionsrapport_RDM.pdf

18_11_kollektivtrafikplan.pdf

19_ks_protokoll.pdf

26

Sluttid för sammanträden är preliminära.