Träklubba

Kommunfullmäktige

Plats: Lindberghallen, Djurås

Datum: 2 Oktober

Tid: 18:30 ⎯ 20:30

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppet för alla.

Det innebär att du är välkommen att lyssna på plats eller via Gagnefs Närradioförening som direktsänder på frekvensen 105,9 och 107,7 Mhz och via internet Radio Gagnef live

Vilka ärenden som behandlas under sammanträdet finns publicerade nedan.

Sluttid för sammanträden är preliminära.

Handlingar:

1 0746c7cac4 KF231002 5e0609a418
0_kf_kungorelse.pdf

3_1_medborgarforslag.pdf

5_1_interpellation.pdf

7_FOP_Djuras.pdf

8_GBAB_agardirektiv.pdf

9_GBAB_bolagsordning.pdf

10_riktlinje_minoritetspolitiskt_arbete.pdf

11_partistod.pdf

12_FBR_arsredovisning.pdf

13_spegeldammspengar_arsred.pdf

14_kf_sammantradestider_2024.pdf

15_0_valarenden.pdf

15_4_avsagelse_MP.pdf

15_5_avsagelse_KOSA.pdf

16_0_rapporter.pdf

16_1_ej_verkstallda_beslut.pdf

16_2_OiS_budget_2024.pdf

16_3_GNATL_periodrapport.pdf

16_4_DVAAB_ekonomi.pdf

16_5_GTAB_ekonomi.pdf

16_6_naturvardsfond_arsred.pdf

16_7_namnandring_valdistrikt.pdf

16_8_torghandel.pdf

16_9_ordningsforeskrifter.pdf

24