Personer uppställda i uniform

Baskerceremoni för Gagnefs kompani vid Älvmötet

Plats: Älvmötet i Djurås

Datum: 5 Oktober

Tid:< Marsch från tågstationen i Djurås cirka klockan 13.15 och ceremonin beräknas starta cirka klockan 13.45 vid Älvmötet i Djurås.

Dalregementet bjuder in till baskerceremoni. Alla är hjärtligt välkomna.

Vid ceremonin medverkar bland annat regementschef Ronny Modig, utbildningschef Patrik Warström och regementspräst Anna Hartwig. . 

I augusti ryckte den nya gruppen värnpliktiga in till Gagnefs kompani vid Dalregementet. Nu har de genomfört en del av sin utbildning och prisas med en basker. Baskern ersätter fältmössan och får användas vid vissa tillfällen. Förutom Gagnefs kompani kommer även pluton- och gruppbefälselever tilldelas sina baskrar. 

Ceremonin innehåller även en så kallad soldaterinran för att uppmärksamma det förtroende de fått och de förpliktelser det medför att tillhöra Försvarsmakten. 

Dalregementet hälsar alla hjärtligt välkomna. 

Marsch tillbaka, från Älvmötet till tågstationen beräknas cirka klockan 14.30.

Foto: Agnes Hejll/Försvarsmakten