Gagnefs kommun placerar sig återigen med lägst andel anmälda brott i Dalarna och nummer sex i hela landet

En person inomhus

I Brottsförebyggande rådets (BRÅ) statistik 2023 är Gagnefs kommun fortfarande den som har lägst andelen* anmälda brott i Dalarna. Kommunen placerar sig återigen som nummer sex i listan över de som har lägst andelen anmälda brott i hela landet.

– Mycket är tack vare våra kommuninvånares engagemang och aktiva arbete. Till exempel finns många grannsamverkansområden som hjälper oss att förebygga brott. Tillsammans med kommunensinvånare, polisen, räddningstjänsten, andra myndigheter, organisationer och företag arbetar vi aktivt för att skapa en tryggare kommun, säger Rosa Flank, kommunens samordnare för det brottsförebyggande arbetet i Gagnefs kommun.

Brottsförebyggande rådets preliminära statistik över anmälda brott, omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.

*uträknat per 100 000 invånare

För mer information: Statistik brottsförebygganderådet