Gagnefs kommun vinner utmärkelsen Bästa Tillväxt 2021 i Dalarna

Det går bra för näringslivet i Gagnefs kommun. I årets upplaga av Bästa Tillväxt, som utses av kreditupplysningsföretaget Syna, toppar Gagnefs kommun i Dalarnas län. Dessutom i tuffast tänkbara konkurrens. På andra respektive tredje plats återfinns Säter och Mora.

Bästa Tillväxt, en av Sveriges mest prestigefulla utmärkelser, delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna sedan 2007. Priset premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet.

Utmärkelsen går till den kommun i varje län i Sverige som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året baserat på företagens senast inlämnade årsredovisningar. På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra och hur utvecklingen sett ut över tid.

– Den här utmärkelsen bygger på verkliga fakta till skillnad från andra undersökningar som ofta utgår från personliga åsikter. Att Gagnef toppar i Dalarnas län är extra roligt eftersom kommunen tidigare år haft mer blygsamma placeringar, säger Harald Stjerna, partner på Syna.

– Trots att många företag haft det kämpigt i spåren av Coronapandemin visar Bästa Tillväxt på att det finns många livskraftiga företag, men också att det finns en betydande framtidstro och tillväxtpotential inom stora delar av näringslivet.

Tomas Kristoffersson, näringslivsutvecklare, ser utmärkelsen Bästa Tillväxt som ett tydligt bevis på att näringslivet även i en glesbygdskommun kan vara livskraftigt.

– Den här utmärkelsen är först och främst ett erkännande till alla duktiga företagare som finns i Gagnef och den entreprenörsanda som finns här, säger han. De två senaste åren har varit omtumlande för många företag med tanke på Coronapandemin, som på många sätt och vis förändrat förutsättningarna.

– Självklart har det funnit en oro för hur det skulle sluta, men med facit i hand har en befarat negativ utveckling vänts till något positivt och det finns en stark framtidstro, absolut. Företagen har varit duktiga på att snabbt ställa om och hitta alternativ.

– Den starka byggboom som funnits i flera år har varit till hjälp för alla hantverksföretag som finns i kommunen med gott om jobb både i Gagnef och i Borlänge och Falun.

Inför framtiden pekar Thomas Kristoffersson på att det finns goda förutsättningar för fortsatt tillväxt, främst inom besöksnäringen.

– Det är en förhållandevis outvecklad sektor i kommunen och riktigt vad det beror på vet jag uppriktigt sagt inte. Kanske finns det en historisk förklaring, men det är i varje fall något vi håller på att försöka ändra på. Här finns ju fantastisk natur, men också mycket kultur som uppskattas av många. Vi ligger dessutom nära Stockholm och Mälardalen.

Tomas Kristoffersson har även förhoppningar på att kommunens lite drygt 10 000 invånare snart ska bli fler.

– Vi vet att det är många som vill flytta hit, bara vi kan ordna fram flera bostäder. Både från närområdet med pendlingsavstånd och från andra delar av landet, som uppskattar de värden som finns här. Särskilt tryggheten det innebär att bo på en mindre ort.

– Gagnef rankas som den 5:e tryggaste kommunen av alla i Sverige att bo i!

På ”att-göra-listen” står också att underlätta för företagen att hitta rätt kompetens som kan ta de allt mer kvalificerade jobbtillfällen som finns.

– Behovet är stort och konkurrensen tuff. Men just att kunna erbjuda en lugn och trygg boendemiljö kan vara en väg som underlättar. Därför bygger vi nya lägenheter och öppnar för att fler ska kunna bygga sin egen bostad, avslutar Tomas Kristoffersson.