Guide till antal deltagare vid arrangemang

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en bra guide över hur många deltagare som får delta i ett arrangemang och vistas i olika typer av lokaler.

Här hittar du Folkhälsomyndighetens guide (extern länk).