Kampanj – En vecka fri från våld

Om Lämna sidan snabbt

År 2021 anmäldes 38 700 fall av misshandel där den utsatta var bekant med gärningspersonen. För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2021 begicks brottet av en bekant person i 81 procent av fallen. Motsvarande siffra för vuxna män var 45 procent. Under 2021 konstaterades 19 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet.

Med kampanjen ”En vecka fri från våld” vill vi uppmärksamma det våldsförbyggande arbetet mot mäns och killars våld. Tillsammans med er medborgare vill vi förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. En del i arbetet är att sprida information om hur och var utsatta kan få stöd för att ta sig ur en våldsam relation. Under kampanjen erbjuder vi även den del aktiviteter för våra medborgare i kommunen. Se rubriken Program nedan.

Våld är när någon gör dig illa

Våld är när någon gör dig illa. Det kan handla om att någon slår eller tar i dig hårt, säger kränkande och nedsättande och saker, eller att din förälder hotar med att överge dig. /Barnens rätt i samhället (BRIS)

Vid akut situation ring 112

Känner du dig hotad eller har du blivit utsatt för våld av din partner eller före detta partner? Vi ger stöd och hjälp. Det kan handla om skyddat boende, rådgivning, stödsamtal eller ekonomiskt bistånd.

Vid akut situation ring 112.

Stöd till våldsutsatta >

Program och aktiviteter under kampanjveckan

Fredagen den 25 november – Kvinnojouren Marie

Tid: Klockan 13.00 – 17.00

Plats: ICA Supermarket, Djurås

Kvinnojouren Marie samarbetar med kommunerna i Gagnef, Leksand och Vansbro. Kvinnojouren är nåbara dygnet runt och erbjuder skyddade boenden på flera olika håll samt stöttning och hjälp med kontakter till andra instanser som kan vara nödvändiga.


Fredagen den 25 november – Film: Herself

Tid: Klockan 19.00

Plats: Gagnefs bio, Lindberghallen, Djurås

I samarbete med Gagnefs bio

Sandra flyr med sina barn från sin våldsamma man och kämpar för att ge sina två döttrar en trygg uppväxt. Med fysiska och mentala ärr efter år av våld och hot är hon fast besluten om att ändra deras liv och ordna ett säkert hem.

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning löper en större risk än andra att utsättas för våld och övergrepp. Osynlighet, sårbarhet och beroende gör att kvinnor med funktionsnedsättning har särskilt hög risk att bli utsatta för mäns våld.

Knuten hand med ett barn i bakgrunden

Är du under 18 år och upplevt, hört, sett eller på andra sätt upplevt våld av eller mot en förälder eller annan vuxen? Då kan du få hjälp om du kontaktar oss på kommunen. Du kan även kontakta Barnens rätt i samhället, BRIS.

Vid akut situation ring 112.

Stöd till barn och ungdomar >


“Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.” /Per Isdal, Meningen med våld.


Om du misstänker att en person i din närhet är utsatt för våld i nära relation är det viktigt att du uppmärksammar situationen. Kontakta Individ- och familjeomsorgen vid behov. Det är extra viktigt när det är barn inblandade.

Vid akut situation ring 112. Om du vill lämna tips om våld, kontakta polisen på 114 14.

Misstanke om våld >

Metod för att få fler att agera mot våld i hemmet

För att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående har Gagnefs kommun infört metoden Huskurage i alla kommunens och Gagnefsbostäders hyresfastigheter.

– Huskurage innebär att sprida kunskap om våld och civilkurage för att få fler att agera vid oro av att någon far illa i sitt hem. Genom att agera vid oro om våld i hemmet som att knacka på, hämta hjälp av grannar, ringa polis eller kontakta socialtjänst om oro finns för att barn far illa. Huskurage bidrar till att öka trygghet och kan minska utsatthet, säger Rosa Flank, samordnare för det brottsförebyggande arbetet i Gagnefs kommun.

Mer om Huskurage

Här kan du också få stöd

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj för att uppmärksamma det våldsförbyggande arbetet mot mäns och killars våld. Kampanjen som pågår den 21-27 november är ett initiativ av riksförbundet Unizon och riksförbundet MÄN som stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

Andra webbplatser att besöka