Nämndernas uppfyllande mål

Texten Gagnef Mötesplats mitt i Dalarna med kurbitsliknande mönster

I juni 2018 beslutade Kommunfullmäktige om ett antal övergripande mål, en slags prioritering för den kommande mandatperioden som tar avstamp i kommunens Vision 2030. Nämnderna och styrelsen har fått i uppdrag att formulera uppfyllande mål och kopplar på indikatorer (mätetal, styrmått) som kan visa om verksamheterna bidrar till att uppfylla målen.